BPS Gebitsprothese

Het Biofunctionele ProtheseSysteem (BPS) is het resultaat van vele jaren ervaring en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.

Het gezicht van de mens, waaruit levenservaring en karakter spreken, is levendig en aantrekkelijk. De tijd laat op het natuurlijk gebit haar sporen na. Een prothese met een natuurlijke uitstraling is nooit egaal wit en regelmatig. Met behulp van moderne technieken worden bepaald welke prothese bij u past en hoe het eruit zal zien. De specifieke kleur en unieke details van uw gebit worden door middel van een kleuranalyse bepaald.

Het systeem maakt met specifieke apparatuur gebruik van de mogelijkheid om meer en op elkaar afgestemde handelingen in één zitting te doen. In totaal zijn er dus minder zittingen nodig zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het eindresultaat.