TIF® Gebitsprothese

TiF® – Totale prothese in functie

Het maken en opbouwen van een volledige prothese behoort zeker niet tot de eenvoudigste opgave van een tandtechnicus als gevolg van de tandloosheid zijn er slechts een beperkt aantal aanknopingspunten die de tandtechnicus voor het prepareren van de tanden ter beschikking heeft. Op basis van het door Prof. Gerber ontwikkelde totale prothetiek-concept heeft Karl- Heinz Körholz een methode ontwikkeld die m.b.v. een modelanalyse de voormalige stand van de tanden evenals statisch gunstige belastingsgebieden van de prothese weergeeft en die dit eenduidig controleerbaar maakt. Deze methode wordt aangeduid als de TiF®-methode (Totale prothetiek in functie) en wordt op Duitse universiteiten, scholen en laboratoria gebruikt.

De planmatige procedure voert naar een werkresultaat dat te allen tijd controleerbaar is. De opbouw van elk element kan m.b.v. eenvoudige hulpmiddelen voor alle drie dimensies worden vastgelegd en gecontroleerd, zodat de tandtechnicus in korte tijd, na het stellen van een reëel verwachtingspatroon, een gelijkmatig hoog kwaliteitsniveau op het gebied van totale prothetiek bereiken.