De volledige gebitsprothese is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de zorgverzekering in de meeste gevallen 75% van de kosten voor een nieuw volledig kunstgebit betaalt. U betaalt dan zelf 25% van de kosten, dit is de eigen bijdrage. Ook hiervoor kunt u zich verzekeren, maar dit weegt bij een volledige prothese meestal niet af tegen de eenmalige kosten bij aanschaf.

Naast de eigen bijdrage, bestaat er ook een eigen risico. De overheid heeft het eigen risico in 2018 vastgesteld op 385 euro. Dit houdt in dat een verzekerde de eerste 385 euro geconsumeerde zorg zelf moet betalen.

Let op! Als u exact wil weten wat uw kosten zullen zijn dient er van tevoren een behandelplan en offerte opgesteld te worden. Om u een indicatie te geven; Een volledige boven- en onderprothese kost ongeveer 1200 euro. Dit betekent dat u ongeveer 300 euro zelf moet betalen, plus het eventueel nog openstaande eigen risico.

De vergoedingen van reparaties en rebasings (opvullen van de prothese) zijn in 2018 voor volledige gebitsprotheses in de meeste gevallen 90%. Dit betekent dat u ongeveer tussen de 5 en 20 euro zelf moet betalen. Voor vergoedingen bij reparaties en rebasings van gedeeltelijke gebitsprotheses is het verstandig een aparte tandverzekering te nemen. Enkel een aanvullende verzekering is meestal niet voldoende.

Voor een volledige prothese op implantaten is dit jaar een percentage van 8%, 10% of 17% voor wettelijke eigen bijdrage vastgesteld bij de meeste verzekeringsmaatschappijen. Dit is inclusief de chirurgische (het plaatsen van de implantaten) en de technische (het vervaardigen van de volledige gebitsprothese) handelingen. Uw verzekeringsmaatschappij kan u hier verder over informeren. Nazorg achteraf valt in ieder geval onder onze service.

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuwe gebitsprothese?

Het verschilt per zorgverzekeraar, wanneer u uw kunstgebit mag vervangen. Dit is bij de één om de 5 jaar bij de ander om de 8 jaar. (zie uw polisvoorwaarden)

Soms kan het zijn dat de gebitsprothese zo erg is versleten of dat de mond veranderd is, zodat er eerder een nieuwe gebitsprothese gemaakt moet worden. Uw tandprotheticus zal hiervoor dan een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar met de redenen voor vervanging van de gebitsprothese.

Download

Tarieven voor tandtechniek 2018
Kosten voorlichting prothetische zorg 2018